Blog

Magazín Eurookna

 

Eurookna jak je neznáte

Zvětrání (vymizení) povrchové úpravy

autor: | 16. Pro. 2010 | Údržba

V diskusním fóru Living.cz jsem se setkal s dotazem na tzv. vymizení nátěrové hmoty a dnes bych si k tomuto tématu dovolil napsat několik poznámek.

Vymizení barvy skutečně hrozí. Není to ale jev, který by se vyskytoval pouze u Eurooken. Každá povrchová úprava díky působení povětrnostních vlivů zvětrává a vodou ředitelné nátěrové hmoty nejsou v tomhle výjimkou.

Úplné zvětrání povrchové úpravy může vážně omezit životnost našeho okna. Dřevo, které není dobře ochráněno před vlivem povětrnosti, velmi rychle degeneruje. Aby ke znehodnocení Eurookna nedošlo je třeba dbát několika pravidel.

  1. Koupit kvalitní Eurookno
  2. Pravidelně pečovat o povrchovou úpravu

Koupě kvalitního Eurookna

Kvalitní Eurookna od solidního výrobce jsou povrchově dokončena kvalitní nátěrovou hmotou, která je nanesena na povrch Eurookna v dostatečné tloušťce. U nátěrového systému pro Eurookna je třeba rozlišovat jeho dvě hlavní složky.

  1. Napouštědlo
  2. Vrchní lak

Napouštědlo

Napouštědlo bývá nanášeno na Eurookna máčením. V praxi to znamená asi to, že do vany s napouštědlem se ponoří konkrétní dílec (křídlo nebo rám). Po vyjmutí se napuštědlo nechá stéct a oschnout. Popřípadě se může houbičkou otřít nadbytečné množství napouštědla, které by vytvořilo nevzhledné šmouhy.

Vrchní lak

Vrchní lak bývá nanášen stříkáním. Tloušťka nastříkaného filmu, je pro další životnost okna velmi důležitá. Na okno by mělo být naneseno 250 až 300 mikrometrů (0,25 – 0,3 mm) a to buď v jedné nebo dvou stříkaných vrstvách. Tloušťka vrchního laku po úplném zaschnutí by měla činit asi 150 mikrometrů (0,15 mm).

Nadbytečná tloušťka laku

Pokud je tloušťka nátěrového filmu vyšší, může docházet k jeho defektům. Jedním z nejzávažnějších je úplné odloupnutí vrchního laku.

Nedostatečná tloušťka laku

Při nižší tloušťce vrchního laku nedojde k vytvoření dostatečného ochranného filmu. Zpravidla je povrch okna citelně hrubší, než okno s dostatečnou vrstvou filmu. Zjednodušeně řečeno, výrobce při stříkání vašeho okna příliš šetřil. Slabá vrstva laku pak logicky zvětrává v mnohem dříve.

Kvalitní informovanost

Zároveň by Vás měl výrobce nebo dodavatel upozornit na důležitost pravidelného ošetřování udržovací sadou. U solidních firem je dobrým zvykem takovouto sadu k větší dodávce oken přiložit zdarma nebo ji držet v nabídce. Právě pro výše zmíněné důvody si dejte při výběru výrobce Vašeho okna dobrý pozor.

Pravidelná péče o povrchovou úpravu

O povrchovou úpravu Eurookna je třeba se pravidelně starat. Prvotním předpokladem dlouhé životnosti okna je dobrá ochrana před zednickými materiály, důsledné očištění okna po ukončení veškerých adaptačních prací a pravidelná údržba udržovací sadou.

Při dodržení všech uvedených zásad je v podstatě vyloučeno „vymizení barvy po několika letech“.