Blog

Magazín Eurookna

 

Eurookna jak je neznáte

Softline profil eurookna

autor: | 20. Pro. 2010 | Materiály, Technologie

Profil softline je vlastně vylepšený profil eurookna IV 68. Vylepšený je hned v několika bodech a míra vylepšení se liší i podle výrobce eurooken.

Jedná se o tyto vylepšení

  • zaoblení nalehávky rámu r 6 nebo větší
  • zaoblení nalehávky křídla r 6 nebo větší
  • šikmější hrana křídlové nalehávky
  • tzv. zámková zasklívací lišta
  • okapnice profil Donau

Zaoblení nalehávek

V podstatě každá hrana, kterou můžeme na eurookně najít, je zaoblena. Pokud je to konstrukčně jen trochu možné, je poloměr zaoblení 3 mm. Při stříkání lazurovacího laku vysokotlakým zařízením totiž dochází při ostré hraně k jejímu ofukování a nános laku je v tomto místě minimální. Právě toto místo pak je prvním, kde se objeví případný defekt povrchové úpravy. Nanesené lazury je zkrátka příliš málo.

Nalehávky rámu a křídla bývají velmi namáhány, na celém okně zřejmě nejvíce. Zaoblení r = 6 mm umožňuje nanést lazuru v plné síle a poskytnout tak oknu i v tomto choulostivém místě plnohodnotnou ochranu. Díky vylepšené konstrukci rohového spoje je přiznaná spára shodná se spárou u zaoblení r 3.

Šikmá hrana nalehávky křídla

U profilu softline je zvětšen úhel hrany vnější nalehávky křídla z 15 na 20 stupňů. Pokud není okno vybaveno křídlovou okapnicí je spodní hrana křídla místem, kde má po skle stékající voda největší možnost působit na povrchovou úpravu. Zvýšení sklonu nalehávky na 20 stupňů by mělo odvod dešťové vody zrychlit.

Současně s touto úpravou je také zaoblena hrana poloměrem r 6 mm namísto r 3 mm.

Zámková lišta

Majitelé starších eurooken se mohli setkat s částečným otevíráním spáry mezi okenní lištou a křídlem. Byl a je to dle mého názoru jeden z největších estetických problémů eurooken. U profilu softline je zasklívací lišta vyřešena trochu jinak. Ani při prohnutí lišty nedojde k otevření spáry tak jako u starších modelů. Mezera mezi křídlem a lištou se sice může změnit, ale díky tomu, že nemůžeme spáru vidět, odhalíme prohnutí lišty jen po velmi podrobném zkoumání. Na první pohled není vidět. Navíc je lišta širší a tak je prohnutí částečně eliminováno.

Okapnice profilu Donau

Nový profil spodního vlysu, který bývá též označen jako Donau, byl některými výrobci použit již u starších modelů eurooken. U softline profilu je samozřejmostí. Nové řešení spodního rámového profilu umožňuje dosedání křídlového těsnění přímo na dřevo, nikoli na rámovou okapnici jak tomu bylo doposud. Důvod je prostý a jednoduchý, co nejvyšší eliminace tepelných mostů.

Jak je vidno, softline profil u nových eurooken přináší zákazníkům a uživatelům vyšší užitnou hodnotu. Dnes už existuje spousta výrobců softline profil vyrábějících a není důvod jej od svého dodavatele nevyžadovat.