Blog

Magazín Eurookna

 

Eurookna jak je neznáte

Rosení zdvojených oken

autor: | 21. Pro. 2010 | Rosení oken

Pracoval jsem ve firmě, kde jsme problematiku rosení zdvojených oken řešili a troufám si říct, že hlavní zásady jsou v případě zdvojených i dvojitých (kastlových, špaletových) oken velmi podobné.

Těsnění vnějšího křídla

Námi vyráběná zdvojená okna, měla s rosením problémy. Ty byly částečně zapříčiněny i špatnou konstrukcí okna. Těsnění bylo totiž umístněno v rámu tak, že dosedalo na venkovní křídlo. Teplý a vlhký vzduch pronikal přes vnitřní křídlo a těsnění mu zamezilo dostat se ven. Venkovní sklo se díky tomu rosilo. Mnohdy vodní pára kondenzovala a stékala na vlastní křídlo a rám, což v důsledku způsobilo znehodnocení povrchové úpravy.

Těsnění vnitřního křídla

Se získanými negativními zkušenostmi byla provedena jedna velmi důležitá úprava. Těsnění se přesunulo z venkovního na vnitřní křídlo. Teplý a vlhký vzduch z místnosti tak nemohl pronikat do okenní konstrukce. Míra rosení okna se zmenšila, protože vnitřní sklo je o poznání teplejší než sklo vnější.

Další faktory

Zároveň s touto úpravou je třeba dbát na další činitele. Sem patří přesnost dosednutí okenního křídla do rámu, které ovlivňuje způsob zavěšení (závěsy nebo celoobvodové kování), křivost křídla nebo rámu a také způsob uzavření křídla v rámu (okenní jazýček, válečkový uzávěr, celoobvodové kování).

V neposlední řadě nesmíme zapomínat na kvalitu těsnění a jeho schopnost zůstat pružné i po velmi dlouhou dobu, po kterou je stlačeno (vymačkání).

Kromě zmíněných činitelů existují ještě mnohé další, které rosení oken ovlivňují. Trochu podrobněji jsem je popsal v článku Technické parametry působící na rosení oken.

Nezapomínejme na větrání

Všechny tyhle poznatky nikterak nevyvracejí pravidlo, které ovlivňuje rosení všech oken a to i plastových i Eurooken. To pravidlo zní větrat nebo jinak udržovat vlhkost v interiéru.