Blog

Magazín Eurookna

 

Eurookna jak je neznáte

Montáž oken

autor: | 27. Úno. 2014 | Materiály, Rosení oken, Technologie

Montáž oken má vliv i na takové věci jako je rosení oken. Její správné provedení je pro dobrou funkci okna nezbytné a velmi často se kvalita a pečlivost provedení montáže opomíjí. Následují pak problémy funkční, zvukové, izolační, ale i zmíněné trable s rosením.

Demontáž kastlových oken

Demontáž kastlových oken

Příprava na montáž oken

Než ale k samotné montáži oken dojde, nezapomeňte se na ni důkladně připravit. Pár tipů jsem zmínil v článku Příprava na montáž oken.

Usazení oken

Okno je třeba v otvoru důkladně  a přesně usadit. K usazení oken používáme třeba dřevěných klínů. Svislé vlysy musí být osazeny svisle, vodorovné vodorovně. Je třeba též zajistit stejnou šířku ostění, aby nebylo okno osazeno šikmo.

Už jsem se několikrát setkal s tím, že si zákazník chtěl polohu okna zkontrolovat. Když budete mít jakékoliv podezření nebo zdání, že něco není v pořádku, klidně požádejte pracovníky o možnost překontrolování. Pokud mají vše v pořádku, rádi vás nechají vše ihned překontrolovat.

Ukotvení oken

Eurookna je třeba do stavby pevně ukotvit, přičemž pro ukotvení primárně neslouží montážní pěna. K ukotvení se používají turbošrouby nebo kotevní plechy. Turbošrouby jsou prošroubovány přes okno až do zdiva. Jeho výhoda spočívá v tom, že při utažení nepohybuje s okenním rámem. Ke zdivu ho nepřitahuje ani neodtlačuje, jen zafixuje v poloze ve které je usazen. A zafixuje opravdu pevně.

Kotevní plechy umožňují oproti turbošroubům dilataci oken v připojovací spáře. Proto je nutné je použít pro plastová okna nebo pro dřevostavby.

Zapěnění oken

Zapěnění montážní pěnou by mělo být provedeno po celé stavební hloubce okna. V připojovací spáře nesmí vzniknout žádné vzduchové mezery.

Šířka připojovací spáry má vliv jak na tepelně, tak zvukově izolační vlastnosti. Pro zvukovou izolaci je ideální spára a šířce 10 mm. Při jejím zvětšování se zvuková izolace zhoršuje.

Pro tepelnou izolaci je naopak ideální spára a šířce 20 mm. Při jejím zmenšování se tepelná izolace zhoršuje.

Zateplení ostění a parapetu

Na tepelnou izolaci a tím pádem na rosení okna má vliv i zateplení podkladu vnějšího a vnitřního parapetu, proto nezapomeňte na zateplení parapetů. Mnohdy může být rozhodujícím činitelem při rosení nebo nerosení se oken. Taktéž je vhodné zateplit ostění, neboť i jeho tepelně izolační vlastnosti nemalou měrou působí na tepelnou bilanci Eurookna.

Vnitřní parozábrana

Připojovací spára (spára mezi zdivem a oknem) by měla být z vnitřní strany opatřena parozábranou. Ta má za úkol zabránit vnikání vlhkosti do montážní pěny. Při dlouhodobém vlhčení pěny může dojít ke zhoršení jejích vlastností, degradaci. Pěna přestane izolovat, nasákne se a vodu naopak zadržuje. Může pak docházet k plesnivění ostění, opadávání omítky a podobně.

Difuzní otevřenost

Z vnější strany by měla být připojovací spára difuzně otevřená. Vlhkost, jenž se případně do montážní pěny dostane, by měla mít možnost uniknout do exteriéru.