Blog

Magazín Eurookna

 

Eurookna jak je neznáte

Ochrana před zednickými materiály

autor: | 12. Pro. 2010 | Materiály, Údržba

Dnes se chci věnovat ochraně oken ještě před tím než začnou plnit svoji funkci. Eurookna můžeme osazovat jak do novostaveb, tak do stávajících staveb při jejich rekonstrukci. Po bezchybném osazení oken budou ve většině případů probíhat ještě další zednické práce. Prach, vysoká vlhkost, malta nebo vápno mohou vážným způsobem Eurookna porušit, proto je třeba je důkladně chránit.

Ochranná fólie a lepící páska

Při zednickém zapravování ostění, je nutné okno chránit a je jedno, zda jsou okenní křídla z rámu vyjmuta, či nikoliv. Okno tedy přikryjeme ochrannou fólií nebo jiným vhodným materiálem, který zamezí potřísnění jeho povrchu maltou nebo vápnem.

Fólii přilepíme k oknu speciální lepící páskou, kterou dodávají výrobci nátěrových hmot. Dobrý výrobce Eurooken Vám na požádání takovouto pásku dodá. Každý výrobce nátěrových hmot totiž preferuje svoji pásku a při použití jiné, nevylučuje případné poškození povrchové úpravy (odtržení laku apod.). Přišli byste tak zbytečně o poskytovanou záruku. Žádná část okna nesmí zůstat neochráněna!

  • Ochranná lepící páska

Malta Eurookna trvale poškodí

V případě nedostatečné ochrany Eurooken mohou zednické materiály způsobit poškození povrchové úpravy oken (vápno ji jednoduše rozežere), mohou způsobit poškození eloxovaných hliníkových okapnic, těsnění i celoobvodového kování.

zaneseny-ramovy-uzaver

Zanesený rámový uzávěr

Kování může přestat fungovat

Případné potřísnění oken zednickými materiály se velmi špatně čistí, může dojít k poškrábání míst, která ještě nejsou rozežrána, může dojít ke vniknutí malty do systému celoobvodového kování a částečně nebo úplně znemožňovat jeho funkci popřípadě znemožnit seřízení Eurookna.

Důkladné větrání

Povrchová úprava dřeva provedená vodouředitelnými nátěrovými hmotami, zraje ještě velmi dlouhou dobu po jejím provedení (až několik měsíců). Proto je nutné při zednických pracech a také po jejich dokončení, zajistit důkladné odvětrání interiéru. Nestačí pouhé otevření ventilačky, je třeba vytvořit průvan. Při nedostatečném odvětrání dochází ke změknutí (barva zmléční) nátěrového filmu a velice lehce (i pouhým dotykem) může dojít k jeho poškození.

Voda je Váš nepřítel

Často je k vidění situace, kdy v novostavbě jsou po zednických pracech okna úplně uzavřena a na skle Eurooken se sráží kapky vody nebo po něm dokonce stékají. Nátěrový systém není schopen absorbovat takovéto obrovské množství vlhkosti a dochází k jeho oddělení od podkladu. Po vyschnutí se nátěr odloupne. Vysoká vlhkost Vašemu oknu velmi škodí. Škodí nejen nátěru, ale také celoobvodovému kování a hliníkovým okapnicím.

Životnost oken

Všechny výše uvedené zásady je nutné dodržet, pokud Vám mají Eurookna dobře sloužit po hodně dlouhou dobu. Velice často se setkávám s porušováním těchto zásad. Výsledkem jsou okna, která jsou trvale znehodnocená již po několika týdnech nebo měsících, povětšinou ještě před tím než mohou začít plnit svoji funkci.

Shrunutí

  • Použijte ochrannou fólii
  • Použijte lepící pásku od výrobce NH
  • Žádná část nesmí zůstat neochráněna
  • Důkladně větrejte